ÜGYINTÉZÉS, INFORMÁCIÓ
ALOMBEJELENTÉS / TÖRZSKÖNYVEZÉS
FIGYELEM!!
2016.09.20.-TÓL AZ ALOMBEJELNTÉS/TÖRZSKÖNYVEZÉS A MEOESZ ÜGYINTÉZÉSI
KÖRÉBE TARTOZIK. MINDEN EZZEL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOT A MEOESZ-
NEK KELL BENYÚJTANI ÉS A DÍJAT A MEOESZ SZÁMLÁJÁRA KELL UTALNI!
KÉRJÜK AZ ITT LETÖLTHETŐ ALOMBEJELENTŐ LAPOT HASZNÁLNI!
Az alom kölykeit a tenyésztő 5-8 hetes korában a saját állatorvosával Chipezteti és az orvossal a
Chipezési / transponder beültetési jegyzőkönyvet kitölteti 2 példányban. 1 példányt az
alombejelentőhöz csatol!
Az alom legkésöbb 24 hetes koráig jelenthető le aMEOESZ felé, egy alom csak egyszerre egy
alombejelentőn szerepeltethető.
Az alombejelentő és a fedezési igazolás kitőltésével együtt a Chipezési jegyzőkönyvet csatolva a
szülők törzskönyv másolatával, Tenyészszemle eredményével és a befizetési igazolással az
MEOESZ címére postai úton vagy a MEOESZ-irodában: 1194 Budpest Hoffher Albert u.38-40.
szám alatt személyesen ledahatja.

Aktuális árjegyzék a MEOESZ honlapján.

ÚJ TÖRZSKÖNYVEZÉSI LEHETŐSÉGEK
„ Prémium” törzskönyv kiadásához szükséges szabályok:
A "prémium" törzskönyv megszerzésének feltételei:
Küllemi követelmények:
A tenyészpár mindkét egyedének rendelkeznie kell az alább felsorolt magyar champion címek
valamelyikével:
Hungária Junior Champion (HJCH)
Hungária Champion (HCH)
Hungária Show Champion (HSCH)
és/vagy: Interchampion címmel (ICH).

Egészségügyi követelmények:
Egészségügyi vizsgálatok terén a Prémium Törzskönyv kiadásához szükséges még minimum 2 szűrő
vizsgálat eredmény MENTES vagy ENYHE fokozattal az alábbi felsorolás szerint.

Gerinc röntgen az ék csigolyák kialakulásának vonatkozásában
Szív működésének és rendellenességeinek vonatkozásában
Légutak, Légcső. Lágy szájpadi rész átjárhatóságának vonatkozásában
Szem betegségeinek vonatkozásában
Vese örökletes betegségek vonatkozásában
Csípő ízületi diszplázia
Könyök ízületi diszplázia

A szabályok a tenyészpár mindkét egyedére egyaránt vonatkoznak kivételre vagy kérelem útján szerzett
eltérésre/ jogra a szabály nem ad lehetőséget.

A szülőpárnak rendelkeznie kell a minimális standard származási laphoz szükséges feltételekkel.
Külföldi tulajdonú fedezőkan esetén az tulajdonos országának Champion címei kiválthatják a magyarországi
Ch címeket.

Egyesületünk a fenti feltételek meglétét az alom lejelentésekor vizsgálja és csak a már kész, ,lefűzhető
állatorvos által aláírt, pecséttel ellátott vizsgálati eredmények alapján dönt.
Valamennyi feltétel megfelelősége esetén javasolja a "Prémium" törzskönyv kiadását.


Részlet a MEOESZ Törzskönyvezési szabályzatából (2016. október 08)
6.§. A származási lap részletes szabályai
(1)
A származási lap a törzskönyvről kiállított hiteles másolat, annak tartalma a törzskönyv tartalmával kiállításakor megegyezik, de
tartalmazza a kiállító aláírását és a kiállítás dátumát  is.  A  származási  lap  a  törzskönyvi  adatok  közül  a  felmenők  eredményeit
annyiban nem tartalmazza teljeskörűen, hogy nagyszülőktől kezdődően a feljegyezhető eredmények mennyisége a rendelkezésre
álló hely függvénye.  
A származási lap fajtái:
a./ standard származási lap
Azon,  származási  lapra  jogosult  egyedek  törzskönyvi  adatairól  kiállított  legalább  3 generációs,  szöveges  részében  kétnyelvű 
(angol  és  magyar)  másolat,  amely  egyed mindkét  szülőpárja  teljesítette  legalább  egy  a  fajtára  megbízással  bíró 
fajtagondozó szervezet,  fajtagondozó  híján  a  Szövetség  által  a  tenyésztésbe  vételhez  minimumként meghatározott feltételt
vagy feltételrendszert

b./ prémium származási lap
Tartalma  megegyezik  az  a./  ponttal,  de  látványosan  és  feltűnően  elhelyezett  speciális hologrammal feltüntetésre kerül rajta,
ha mindkét szülő teljesítette legalább egy, a fajtára megbízással  bíró  fajtagondozó  szervezet  által  meghatározott  premium 
tenyésztési feltételeket vagy speciális tenyésztési koncepciójának feltételeit

7.§.   A regisztrációs lap
(1) A regisztrációs lap azon eb törzskönyvének adatairól kiállított hiteles másolat, amely eb      
a./   törzskönyvi  adatai  nincsenek  vagy  aszerint  nem  rendelkezik  3  generációra visszavezethető FCI által elismert
törzskönyvben rögzített felmenőkkel (ismeretlen vagy részben  ismeretlen  felmenő),  de  a  fajtagondozó  szervezet  az  egyedet  a 
fajtajellegnek megfelelőnek minősítette vagy
b./   olyan szülőpár utódja került bevezetésre a törzskönyvbe, amely/ek ki vannak zárva a tenyésztésből vagy az egyed maga szín
vagy szőrzethibás vagy
c./   olyan  szülőpár  utódja,  amely  nem  tett  eleget  a  fajtagondozó  szervezet  által  a tenyésztésbe vételhez meghatározott
minimális feltételeknek
(3)
Az a./ és b./ pontban meghatározott egyed törzskönyvi adatairól az egyed teljes életében csak regisztrációs lap állítható ki, utódai
törzskönyvi nyilvántartásba nem vehetőek.........ALOMBEJELENTÉS
HTME Klub Junior CH igénylésHTME Klub Junior CH igénylés
2013-2017
Design: Bodzsár Sz./ Nagy A.
Made by HTME
HUNGARIA TOY MOLOSSER KUTYÁSOK EGYESÜLETE - BOSTON TERRIER, FRANCIA BULLDOG, MOPSZ, GRIFFONOK